Egy elképzelt, alternatív történelem

Szívünk egész melegével köszöntjük vendégeinket a magyar kommunisták és a magyar társadalom összes haladó erői nevében!

Budapestre érkezett a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára, a Kínai Népköztársaság elnöke, Hszi Csin-ping, aki a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárának, Orbán Viktornak, valamint a forradalmi magyar-dolgozók kormányának meghívására hivatalos a két testvéri nép demokráciájának diplomáciai kapcsolatfelvételének 75. évfordulójának alkalmából.

Az Air China repülőgépének ajtajában mosolyogva jelent meg Hszi Csin-ping jólismert alakja és felesége, akiket a magyar munkás-paraszti hagyományoknak megfelelően először népviseletbe öltözött gyerekek kínáltak kenyérrel és sóval, majd a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium diákjai üdvözöltek. Ezután Hszi elvtársat és feleségét Orbán Viktor és neje, Lévai Anikó köszöntötte. Hszi Csin-ping baráti kézfogással üdvözölte és átölelte Orbán elvtársat.

Vendégeink látogatása, s a küldöttség összetétele is kifejezi a kínai nép hazánk iránt érzett megbecsülését és aláhúzza országaink az eszmék és célok azonosságán, s egyben a szuverenitáson, kölcsönös tiszteleten és egyenjogúságon alapuló szövetségi viszonyát.

Tegnap, május 9-én, a szocializmus fasizmus felett aratott győzelmének hetvenkilencedik évfordulóján tartott sajtótájékoztatót a két nagy formátumú vezető. Orbán Viktor kiemelte, hogy milyen mesterien alkalmazzák a kínai és hazai kommunisták a marxista-leninista elméletet saját országuk gyarapítására. Ezután rámutatott, hogy a magyar és kínai kommunisták találták meg azokat a formákat és módszereket, amelyekkel a nemzeti érzelmű tőkések vállalatait fokozatosan alakítják át szocialista vállalatokká, az államkapitalizmus útján.

Hszi elvtárs ezután méltatta a magyar forradalmi munkásosztályt és kiemelte, hogy milyen fontos szerepet tölt be Magyarország a kínai gazdaság életében, valamint a nyugati kapitalista osztály ellen vívott harcban.

A felek bejelentették, hogy nagyívű megállapodásokat kötnek a nukleáris energia és a vasúti fejlesztések területén, amelyekhez olyan, korábbi nagy sikerű közös beruházás jelentette az alapot, mint a Budapest-Belgrád vasútvonal.

Orbán elvtárs a tájékoztató végén hangsúlyozta, hogy míg Európa vezetői háborús pszichózisban élnek és a konfliktusokban érdekeltek, addig Magyarország, Kína és a Szovjetunió a béketábort gyarapítja. Kiemelte továbbá, hogy Hszi elvtárs igazi kommunista vezető, aki egyszerű munkásként kezdte életét, s azóta is, legyen bármilyen magas vezető poszton, a tömegekkel él együtt, számontartja örömeiket, bajaikat, kívánságaikat. Egy olyan munkás politikust tisztelhetünk benne, aki a marxizmus-leninizmust bátor, forradalmi módon alkalmazza korunk sajátosságaira és nem alkuszik meg. Éppen ezen az alapon fogjuk még szorosabbra fűzni a kínai és a magyar állampárt együttműködését a jövőben.

A kínai párt- és kormányküldöttség mostani, magyarországi útja még szorosabbra vonja népeink szövetségét, még inkább elmélyíti az éltető erejű magyar-kínai barátságot, hazánk szabadságának, függetlenségének és szocialista felvirágzásának e zálogát. Kína a béke megóvásának nagy jelentőségű tényezője lett és semmiféle erő nem akadályozhatja meg, hogy a Kínai Népköztársaság megtartsa méltó helyét a nemzetközi politikában.

Éljen a magyar és a kínai nép örök és megbonthatatlan barátsága!